Skutberget: finns det en tanke bakom förfallet?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Håkan Strandman
Behov av skötselplan med omedelbara åtgärder på Skutberget och motionscentralen.

Vi frågar oss vilken ambitionsnivå det politiska blågrönstyret har gällande Skutberget i avvaktan på detaljplan och Muminpark. Inom kommunen hoppas man på beslut om detaljplanen till hösten. Men med tanke på den kraftiga opinionen mot Muminplanerna och oklarheter beträffande lämplig markanvändning och strandskyddsfrågor kan det dröja flera år innan vi vet hur det blir.

Det vi ser just nu är dessvärre illavarslande, utrustningen i motionscentralen har avyttrats och vissa lokaler står tomma. Städning och skötsel av sanitet (toaletter, bastu duschrum) är under all kritik. De sparsamma öppettiderna med bara två kvällstider till kl.20.00. Skutbergets Wenner har erbjudit sig att bemanna kvällstid men inte fått svar av kommunen! Och varför skjutsas skolbarnen från flera skolor i Karlstad till Kilenegården i stället för till Skutberget under friluftsdagar?

Om detta fortsätter finns stor risk för att Skutberget inte längre upplevs som relevant – området riskerar att försvinna från Karlstadbornas ”mentala karta”. Och detta vore mycket olyckligt oavsett om vi framöver ser ett förverkligande av den politiska styrande visioner eller om ett annorlunda scenario blir aktuellt. Eller är det en medveten strategi att låta anläggningen självdö?

”Det är lätt att rasera – svårt att bygga upp”.

Vi menar att kommunen vare sig ska underutnyttja eller slå igen motionscentralen. Nödvändiga reparationsarbeten i motionscentralen kan göras till rimliga kostnader. Det är ekonomiskt oansvarigt att inte fullt ut utnyttja kommunalt ägda fastigheter och markområden. Utrustning till gymmet bör hyras eller skaffas på annat sätt och en intendent anställas för att jobba aktivt med marknadsföring och att engagera föreningar och andra aktörer för utveckling av mer verksamhet i motionscentralen och Skutbergsområdet.

Med god vilja och förhållandevis ringa ekonomiska insatser kan mycket göras för att – i avvaktan på slutliga eventuella beslut om detaljplan med mera – gynna Karlstadbornas möjligheter till friskvårdande motionsaktiviteter, rekreation och friluftsliv i Skutbergsområdet.

Vi föreslår därför att kommunen tar fram en skötselplan avseende både motionscentral, skogs- och strandområden, Skutbergsgården och utpekade kulturminnen.

Parvane Assadbegli (V)

Göran Svensson (-)

Anders Hammarström (V)

Sofia Mörtel (-)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.