Politiska beslut som ger kulturbantning

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anna Sims
Hammarös kommunalråd Bosse Henriksson menar att jag fått "felaktiga" information om kulturnedskärningar i kommunen.

Uppgifterna är hämtade ur Kulturchef Solveig Hagströms konsekvensanalys av politikernas neddragning av anslag till kulturenheten. Denna är offentlig och står att finna på kommunens hemsida.

I konsekvensanalysen står det "Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, midsommar, serien Sommar i Parken, HammarÖs, Ökonstrunda, samarbeten i arrangemang av olika former med Folkets Hus och många andra aktörer, arbetet med kulturgarantin i skolan. Ett flertal av kommunens föreningar (Musikkår, Kammarkör, Storband, Konstförening) tappar viktiga arenor."

Jag tycker också att det är svagt att lägga över ansvaret på kulturchefen när det är Hammarösamverkans politiska beslut som är orsaken till neddragningarna.

Ytterligare konsekvenser av minskade anslag till den redan hårt nedbantade kulturenheten är att kulturgarantin för skolorna är i fara eftersom kultursekreteraren tidigare stått för kommunens samordning av hur statsbidragets 400 000 kr används. Bosse Henriksson skriver att viss kultur inte omfattas av nedskärningar eftersom det finns öronmärkta pengar. Avses här bibliotek och skolbibliotek som är lagstadgade?

Mycket glädjande är att Kulturskolan finns kvar även om dans och sång försvinner.

Vidare kommer utvecklingen och bemanning av skolbiblioteken som skissas i kommunens biblioteksplan att omintetgöras.

Så min fråga till Bosse Henriksson kvarstår. Hur kan ni prioritera förstärkningar med kommunalråd mm på bekostnad av kulturarrangemang, skolbibliotek och samverkan med t.ex. Hammarö konstförening.

Eva Nordlöf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.