Kooperativ lyfter landsbygden

Debatt
PUBLICERAD:
"Det kooperativa ägandet ger den svenska livsnerven på land- och glesbygden – och därmed hela landet – möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt."
Foto: Helena Landstedt / TT
Utarmningen av landsbygden måste få ett stopp, och lösningen finns. Det kooperativa ägandet ger den svenska livsnerven på land- och glesbygden – och därmed hela landet – möjligheter att växa på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Exemplen är redan nu många ifrån norr till söder. Livsmedelsbutiker och vårdinrättningar är bara några. Men inte bara basfunktioner får kraft av kooperativt ägande. Det ger även möjligheter till tillväxt och arbetstillfällen inom många fler områden.

Men statsmakterna behandlar av någon outgrundlig anledning kooperativa företag och ekonomiska föreningar synnerligen styvmoderligt jämfört med företagsformen aktiebolag. Dags att ändra på det! Kooperativ ger stora möjligheter för att även alla på landsbygden ska få den livskvalitet alla har rätt till.

Företagsformen passar in i unga företagares synsätt. Unga företagare prioriterar i allt högre utsträckning värden som engagemang, delaktighet och vikten av långsiktig lönsamhet. Den kooperativa företagsformen erbjuder allt detta och är en väldigt bra form för start-up företag. Det finns ju så mycket kreativitet långt från storstaden som med rätt förutsättningar bygger framtid.

Men för att ge fullt genomslag krävs att beslutsfattarna vill skapa en livskraftig landsbygd och inte enbart fokusera på storstadsregionerna. Den nya regeringen har nu möjligheterna. Vad väntar de på?

Även etablerade företag får med denna företagsform chansen. En undersökning från Företagarna visar att var femte småföretagare planerar att gå i pension inom några år. Var tredje företagare svarar i undersökningen att deras företag då kommer att läggas ned. Fruktansvärda siffror.

Även här erbjuder den kooperativa företagsformen en lösning, genom att de anställda i företaget tillsammans kan ta över verksamheten och driva den vidare som ett personalägt kooperativ.

Resultat: fortsatt drift, arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter.

Kooperativt ägande har en stark historik och är en betydelsefull faktor för samhällsekonomin. De 100 största kooperativa företagens omsättning på 400 miljarder kronor, 100 000 anställda och 13 miljoner medlemskap talar sitt tydliga språk.

Med rätt förutsättningar finns enorma möjligheter för att även ge stor effekt även med de så oerhört viktiga mindre företagen. Det som ger levande landsbygd med framtid.

Vi vill därför att den nya regeringen menar allvar med ambitionen att Sverige ska växa och må bra. Hela Sverige – således även landsbygd och mindre städer.

Vi önskar att regeringen:

1. Ger samma förutsättningar för kooperativa företag och ekonomiska föreningar som för andra typer av företag, när det gäller exempelvis tillgång till investeringskapital och rådgivning.

2. Verkar för ändamålsenlig associationsrätt och regelverk anpassade till associationsform.

3. Genomför kunskapshöjande insatser om den kooperativa företagsformen, inte minst inom utbildningsväsendet.

4. Tillsätter en statlig utredning om hur stöd och nya finansieringsmodeller kan förbättras för att underlätta personalövertagande av företag, exempelvis vid generationsskiften eller nedläggningar.

Kooperativt ägande och ekonomisk förening ger den enskilde och oss alla möjligheter till ett lönsamt samhälle med hållbarhet.

I dag – och i morgon.

Tommy Ohlström

Ordförande Svensk Kooperation

Ordförande KF och Coop

Anders Källström

Vice ordförande Svensk Kooperation

Vd Lantbrukarnas Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.