Det är en konst att möta varje individ

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Janerik Henriksson/TT
I arbetet som undersköterska inom kommunens äldreomsorg ingår ständigt möten med människor som var och en bär på sin unika livshistoria, med både sorg, glädje och den diagnos som i sin tur gjort att de nu är i beroendeställning.

Det är en konst att möta varje individ så att den känner sig sedd, hörd och bekräftad, den konsten ska vi besitta.

Varje vårdsituation man befinner sig i ger kunskap, bekräftelse och en vägledning om vad som är bra eller mindre bra.

Vi använder den ”kliniska blicken” är lyhörda och ”känner in” vårdtagaren… ord, blickar, andning, dofter, rörelser ger oss viktig information.

Varje enskild vårdsituation är för mig unik och jag har ett litet "kvalitetsmått" jag använder mig av.

Kan jag ta emot den vård jag ger?

Hur tar jag i den sjuke, hur låter min röst, vad signalerar mitt kroppsspråk, vilka blickar ger jag?

Det oerhört viktigt att det är kvalitet i det jag gör, jag vill att vårdtagaren ska vara trygg och känna tillit. Tänk så mycket, man med små medel ändå kan göra, bara man är trygg i sin yrkesroll och ”ser” vårdtagaren.

Har man sen som jag, världens bästa kollegor, ja då kan det bli riktigt bra, bara vi får den tid vi behöver för uppdraget och möjligheter till att utvecklas.

Arbetsgivare för vård och omsorg bör nog precis som vi, använda den kliniska blicken vara lyhörd för personalens behov, lyssna och känna in hur vi mår, vad som är bra eller mindre bra och tänka på hur viktigt det är att bli sedd, hörd och bekräftad.

Kanske ska de även använda mitt lilla kvalitetsmått och ställa sig frågan: "Kan vi ta emot den vård som vi ansvarar för?"

Fru B

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.