Vip-biljett till framtiden tack!

Debatt
PUBLICERAD:
"Praktisk arbetslivsorientering - prao - är numera ett obligatoriskt inslag i grundskolans utbildning."
Foto: PER GROTH / TT
Bransch efter bransch rapporterar oro inför framtiden. Bristen på arbetskraft är ett faktum och underskottet inom yrken som kräver någon typ av utbildning spås öka.

Konsekvenserna blir allt allvarligare - för den enskilde, för arbetsgivare, för regioner och för hela nationen - då arbetsgivare inte har möjlighet att anställa arbetskraft med relevant kompetens. Rätt matchning blir också allt viktigare.

Arbetskraftbristen är ett tema som avhandlas i många sammanhang. Branscher, regioner och enskilda arbetsgivare skapar på olika sätt uppmärksamhet i allt från hemvändarkampanjer och traineeprogram till olika samarbeten med yrkesutbildningar. Men ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete kräver också tidiga möten med de framtida medarbetarna!

I olika sammanhang har det konstaterats att elever saknar kunskap om arbetsmarknadens yrken samt en förmåga att planera sin utbildning för kommande yrkesliv och karriär. Med otillräcklig kunskap om yrken och arbetsmarknaden riskerar myter och fördomar ligga till grund för yrkesvalen.

Praktisk arbetslivsorientering - prao - är numera ett obligatoriskt inslag i grundskolans utbildning. Eleverna ska göra minst 10 dagars prao under årskurs 8 och 9. Syftet är att eleven ska utveckla god valkompetens, vilket i sin tur kräver insikt om arbetslivet och om de olika yrken som finns nu och i framtiden. Vilka utbildningar krävs för olika yrken? Hur tas intressen och de personliga förmågorna bäst tillvara i det framtida yrkeslivet? Detta bör elever i Sverige ha god kunskap om för att skapa bra förutsättningar för en lyckad karriärplanering.

Handelskammarens senaste satsning - Arbetsmarknadskunskap - ger 21 000 värmländska elever kunskap om den kommande arbetsmarknaden. Satsningen drivs av arbetsgivare och skola tillsammans i ett engagerat samarbete och syftar till att få fler ungdomar att välja utbildningar som leder till jobb.

Svenskt Näringsliv i sin tur har tagit fram materialet ”I praktiken” och sajten gymnasiekvalitet.se . ”I Praktiken” vänder sig till elever, lärare och arbetsgivare. Materialet är framtaget för att underlätta arbetet med prao samt säkerställa kvalitet. Det finns att tillgå kostnadsfritt på eduna.se. På sajten gymnasiekvalitet.se kan elever och föräldrar, som står inför val av utbildning till gymnasiet, få information om hur stor andel av de som tidigare gått utbildning som fått jobb, vad de har i lön, vad elevernas snittbetyg varit samt hur utbildningen står sig i en nationell jämförelse. Detta för att ge elever och deras föräldrar ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför valet till gymnasiet.

Inom Karlstads kommun har samarbetet mellan arbetsgivare och grundskolan prioriterats. En digital tjänst för prao har utarbetats och Yrkesmässan arrangeras för de elever som ska ut på prao. I år, 2019, fyllde mässan samtliga Tingvallahallar och så mycket som 1000 elever hade möjlighet att bekanta sig med cirka 250 olika yrken.

Ung Företagsamhet jobbar aktivt med samverkan mellan skola och näringsliv, på gymnasiet genom att ha rådgivare från näringslivet som mentorer i alla UF-företag och på grundskolan genom samverkansprojekt mellan skola och yrkesliv. Detta kopplat till läromedlen, ”Vårt Samhälle”, ”Se Möjligheterna” och ”Min Framtid & Ekonomi”. Temadagen Framtidskoll anordnas också för att ge eleverna mer koll på vad framtiden har att erbjuda när det kommer till studie- och yrkesval.

I Värmland har samarbetet mellan arbetsliv och skola utvecklats över åren. Med hjälp av organisationen Framtidsfrön har elever fått möjlighet att arbeta med ”skarpa” uppdrag i sin utbildning. Nu drar också satsningen ”Framtidens förmågor” igång för länets grundskolor.

Så till dig som arbetsgivare - prata med ungdomar du möter om deras tankar om framtiden. Berätta för dem om din egen arbetsplats och bransch. Och kanske kan just din arbetsplats erbjuda praoplats?

Maria Kjällström, skoldirektör, Karlstads kommun

Frida Johansson, vd, Handelskammaren Värmland

Urban Svanberg, regionchef, Svenskt Näringsliv

Anna Forsberg, regionchef, Ung Företagsamhet Värmland

Mattias Walan, verksamhetsledare, Framtidsfrön

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.