Byskolor inte på modet?

Insändare
PUBLICERAD:
"Anledningen till att Bäckalunds skola nått sitt historiskt lägsta elevantal är den oro som skapats av en bristande vilja att satsa."
Foto: Daniel Olausson
Vi var många som blev tagna på sängen i måndags när det styrande politiska etablissemanget gick ut via media och deklarerade nedläggning av Bäckalunds skola redan fr.o.m. nästa läsår.

Inte ens vi som sitter i opposition i kommunstyrelsen fick veta något förrän det släpptes i media.

Det kan tyckas märkligt att detta sker eftersom konsekvenserna inte belysts och att den budget som ligger för 2019 är den som S fick igenom med stöd av V, HS och MP där oförändrad skolstruktur var utgångspunkten. Men det är klart – den budgeten jobbades fram innan valet då S fortfarande trodde på landsbygdens fortlevnad.

Vår kommunslogan är ”Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt”.

För de föräldrar och barn som nu drabbas av hot om skolnedläggning känns kanske inte livet lika enkelt längre. Längre resor och ökade kostnader för föräldrar med barn i förskolan är ett exempel. Östra skolan är full och Lysvik kan bara ta emot ett fåtal elever så vart ska barnen ta vägen? Ska skolorna byggas ut och vad kostar det i så fall?

S, eller ”det nya landsbygdspartiet” som de myntade i samband med folkomröstningen 2012 har stått enade med oss som tror att bygdeskolan har betydelse för en landsortskommun som Sunne utifrån att bibehålla en attraktiv livsmiljö som även omfattar föräldrar och barn utanför tätorten. Detta är nu historia när de bildat union med C. Nu gäller nedläggning av byskolor och först ut är Bäckalunds skola som under flera år dragits med sjunkande elevantal.

Anledningen till att Bäckalunds skola nått sitt historiskt lägsta elevantal är den oro som skapats av en bristande vilja att satsa. Till följd av hög personalomsättning där behöriga lärare omplacerats och förklarats illojala när de påtalat resursbrister, behöriga lärare erbjöds högre lön om de flyttade till andra skolor i kommunen med mera, skapades en nedåtgående trend där föräldrar började flytta barnen till andra skolor. De borgerliga partierna vädrade nu morgonluft – sviktande elevunderlag kan tvinga fram en nedläggning av byskolor och en ny utredning om skolstrukturen var snart beställd. Utgångspunkten för denna utredning skulle vara förändring och något förslag utifrån folkomröstningens resultat om bibehållen skolstruktur fick inte förekomma trots påtalat behov från HS och V.

Utredningen var klar i oktober 2018 och den redovisade tre förslag som alla gick ut på nedläggning av byskolor i olika hög grad. Centralisering av skolverksamhet förefaller vara på modet numera. Går vi tillbaka något decennium i tiden så var blandade årskurser det bästa.

Vår slogan kanske ska ändras till ”Sunne är platsen där modet växlar…”

Lars-Gunnar Johnson (v)

Ledamot i kommunstyrelsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.