Annie Lööf har gått vilse

Ledare
PUBLICERAD:
Centerledaren Annie Lööf tror att det privata alternativet är bättre, trots att det saknas belägg för att det är så.
Foto: Patrick Trägårdh/TT
Varför tror liberaler som C-ledaren Annie Lööf att det privata alternativet alltid är bättre? Det är obegripligt, inte minst med tanke på att verkligheten nästan alltid motbevisar deras tes.

Hennes företrädare Maud Olofsson skulle ”avsossifiera” Sverige. Ett verktyg var att rea ut gemensam egendom på den öppna marknaden och privatisera offentlig verksamhet. Det blev en rad riktigt dåliga affärer för Olofsson.

De nyliberala idéerna vinner inte längre gehör vare sig hos forskare eller nationalekonomer. Pendeln håller på att svänga tillbaka. Åsikten att somliga saker utförs bäst i offentlig regi breder ut sig allt mer igen.

Skolresultaten blev inte bättre av friskolor, den fria etableringsrätten och det fria skolvalet. Tvärtom, resultaten har sjunkit och ojämlikheten har ökat.

Att splittra upp och lägga ut järnvägsunderhållet på privata entreprenörer och låta lägst pris vinna har gjort att ingen längre kan lita på att tågen kommer fram i tid, om de ens kommer i väg överhuvudtaget. Assistansbranschen blev en guldgruva för mindre nogräknade företagare och rent kriminella när den öppnades upp.

Privatiseringen av apoteken och bilprovningen har heller inte blivit den succé som alliansregeringen lovade. Konkurrensen sänkte inte priserna och förbättrade inte servicen. För landsbygden blev det ofta en nitlott med sämre utbud, vilket borde oroa en partiledare som vill visa ledarskap i hela Sverige.

Den statliga Arbetsförmedlingen har länge varit ett hatobjekt för marknadsliberalerna och det är därför inte förvånande att ett av Annie Lööfs krav för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister var att den ska privatiseras. Tidigare fiaskon med etableringslotsar och jobbcoacher avskräcker inte centerledaren.

En rapport från gröna och liberala (!) tankesmedjan Fores under ledning av ekonomiprofessor Lars Calmfors kom i fjol fram till att det inte finns något som visar att privata utförare skulle vara mer effektiva än offentliga. Till samma slutsats kom den statliga arbetsmarknadsutredningen som presenterades i förra veckan. Ändå framhärdar Annie Lööf.

Redan i dag köper Arbetsförmedlingen privata tjänster för 5-6 miljarder kronor om året. Problemet är att myndigheten blivit ett illa hopsytt lapptäcke som är svåröverskådligt och utan tydlig ansvarsfördelning.

En ännu mer långtgående privatisering är en dålig lösning, som skulle bädda för fiffel och ineffektivitet. Risken är stor att privata utförare skulle ägna sig åt att plocka russinen ur kakan och hjälpa dem som har störst chanser att få ett jobb, de som redan i dag har lätt att på egen hand fixa en anställning.

Det blir inte tillräckligt lönsamt att hjälpa de nyanlända, de lågutbildade, de långtidsarbetslösa eller de funktionsnedsatta, särskilt inte om en lågkonjunktur väntar. Det kan bli som med de privata vårdcentralerna eller nätdoktorerna som heller hjälper en välutbildad förkyld man i storstan än en multisjuk äldre kvinna på landet.

Det borde även Annie Lööf vara rädd för, men hennes marknadsliberala kompass pekar i fel riktning och leder henne vilse.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.