Satsa på skolan för framtidens skull

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Gorm, Kallestad
Alla lokala politiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Karlstad kommun.

Att prioritera skola i allmänhet och undervisning i synnerhet, kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi i Lärarnas Riksförbund uppmanar er som lokala politiker i Karlstad kommun att våga göra just den prioriteringen. Kan man säga att man satsar på skolan med en elevpeng långt under snittet för kommuner av liknande storlek?

Ni måste visa i handling att ni förstår att skolans viktigaste resurs är lärarna. I tider av lärarbrist är det viktigt att ni har en plan för hur alla elever ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Det finns inga genvägar utan det krävs satsningar på konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen och uppgifter som är direkt relaterade till denna.

Sanningen är att det inte lönar sig att utbilda sig till lärare. Livslönen är negativ. Ska lärare återigen få en livslön som gör lärarutbildningen till en investering som gör det mödan värt att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta.

I vår kommun blev löneutfallet 2,78 procent i lönerevisionen för 2018. Det är exempelvis långt sämre än i Gnosjö där förbundets medlemmar fått en löneökning på 5,1 procent i snitt. Det är sådana siffror som vi skulle behöva se i hela landet för att öka attraktiviteten i läraryrket.

Arbetsbelastningsfrågan är minst lika viktig för att skapa ett attraktivt läraryrke. Lärare är oftare än många andra yrkesgrupper sjukskrivna på grund av stress. Det är därför avgörande att kommunen ser till att lärarna får avlastning så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag, kanske i form av lärarassistenter, mindre undervisningsgrupper eller annat.

Tillsammans kan vi åstadkomma den bästa skolan och vi ser fram emot ett gott samarbete om skolan under den kommande mandatperioden!

Catherine Sonesson

ordförande Lärarnas Riksförbund Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.