Styrning utan självinsikt

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jeanette Dahlström
Nyligen fattade kommunstyrelsen på Hammarö under ledning av de borgerliga partierna beslut om att utöka den politiska ledningen med ett nytt kommunalråd och utskott.

Vi socialdemokrater ställer oss frågande till huruvida den styrande minoriteten har självinsikt i de utmaningar som vår kommun står inför under den kommande tiden.

Vi har många utmaningar att ta tag i. Våra gemensamma skolor måste rustas upp och nya behöver byggas. Förskolor och äldreboenden behöver anpassas till dagens och framtidens behov. Vi socialdemokrater ser att välfärdens behöver byggas ut och förändras efter vår befolkningsutveckling. Du som medborgare ska vara trygg med att skolan är bra, att äldreomsorgen fungerar och att samhället finns där för dig.

Detta kräver ett ansvarsfullt ledarskap.

Dessvärre ser vi socialdemokrater att den styrande minoriteten inte tar ansvaret för dessa utmaningar och den allvarliga ekonomiska situation som kommunen står inför. Bara i år behöver kommunen göra neddragningar på 40 miljoner. Det är neddragningar som kommer påverka kommunens anställda negativt genom bland annat försämrade arbetsvillkor. Istället anser den styrande minoriteten att tillsättande av ett nytt kommunalråd är högre prioriterat än att leverera en hög kvalité åt Hammaröborna.

Vi socialdemokraterna anser för att vi ska klara av framtidens utmaningar och investeringsbehov en förstärkning av våra gemensamma resurser. Vi anser därmed att ett tillsättande av ett nytt kommunalråd rimmar illa med att höja kostnaderna för politiken mot alla neddragningar.

Per Aspengren - Oppositionsråd (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.