Viktig förstaplats för Värmland

Ledare
PUBLICERAD:
Billerud Korsnäs Gruvöns bruk i Grums.
Foto: Frida Flodkvist
Patriotiska värmlänningar har en förkärlek att slå sig för bröstet och hävda att de är störst och bäst, kort sagt skapelsens krona. Det finns inte ofta fog för skrytet, men när det gäller bioekonomi och skogsförädling gör det faktiskt det.

En ny rapport från SCB om bioekonomi visar att Värmland är bäst i landet på att förädla skogen och skapa tillväxt. Företagen i skogsklustret Paper Province levererar och här finns både råvaran, kompetensen och förmågan att producera klimatsmarta skogsprodukter.

Billerud Korsnäs mångmiljardinvestering i Grums står i fokus just nu, men det har satsats och satsas på flera håll i länet. Lönsamheten och tillväxten har ökat samtidigt som utsläppen av klimatgaser har minskat. Det är positiva besked från en viktig värmländsk bransch som håller världsklass.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.