Tandsköterskors erfarenhet måste löna sig mer

Debatt
PUBLICERAD:
"Vi måste se till att nyutbildade tandsköterskor vill stanna och göra yrkeskarriär i tandvården", skriver Fredrik Hauge.
Foto: Martina Holmberg / TT
Tandsköterskor är viktiga tandvårdsteamet.

Tandsköterskor är ofta dem som stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården eller som gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare. Idag är det brist på tandsköterskor i delar av landet. Bristen riskerar att leda till längre köer eller rentav sämre patientsäkerhet. Vision att tycker att arbetsgivare i den offentliga tandvården måste öka attraktivitet i yrket, bland annat genom att göra långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor.

Vision har släppt en rapport som visar att det råder brist på utbildade tandsköterskor i de flesta regioner och att kompetensbristen redan idag får stora konsekvenser. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på att svårigheterna att rekrytera anställda med god kompetens i leder till bland annat felbehandlingar, långa väntetider för patienter och en ansträngd arbetssituation för anställda.

Tandsköterskor har i regel minst två års eftergymnasial utbildning men en medellön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. Tandsköterskor tjänar i genomsnitt 26 800 kronor i månaden för en heltidstjänst, enligt lönestatistik från SCB. Bland alla personer som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger medellönen på 34 700 kronor i månaden. Dessutom är lönespridningen låg och det finns små möjligheter till en god löneutveckling.

Vision ställer tre krav för att öka tandsköterskeyrkets attraktivitet och status:

Att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket.

Att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer.

Att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Tandsköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete. Vi har avancerad yrkesutbildning i ryggen och i vår profession ligger även att vara serviceinriktade och att skapa trygghet för patienten. Vi ser med oro på de olika försök som nu görs med att snabbutbilda personal för att lösa kompetensbristen i tandvården. Det är kortsiktig problemlösning som riskerar att leda till sämre patientsäkerhet. Vi måste se till att nyutbildade tandsköterskor vill stanna och göra yrkeskarriär i tandvården. Då måste yrkeserfarenhet löna sig mer än idag.

Fredrik Hauge

Folktandvården, Vision i Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.