VF blir arena för ny konst

Nöje/Kultur
PUBLICERAD:
Konstfrämjandets Janove Ekstedt tycker att samtidskonsten i Värmland inte får nog med utrymme.
Foto: Håkan Strandman
Under året kommer varje månad olika konstnärer med koppling till Värmland att ges utrymme att med text och konstverk reflektera över temat ruralitet: centrum - periferi i Värmlands Folkblad. Bakom projektet står Konstfrämjandet i Värmland.

Projektet som startar i dag är inspirerat av ett liknande som genomfördes i Jämtland i ett samarbete mellan konstfrämjandet och Östersundsposten.

– Jag tänkte att det är ett utmärkt främjandeprojekt, att få det utrymmet att presentera samtidskonst på olika sätt. I Värmland finns det inte så många scener för samtidskonst, säger Janove Ekstedt på konstfrämjandet i Värmland.

Han anser att Karlstad kommun borde ta ett grepp på samtidskonsten och satsa på en konsthall.

– Alla förutsättningar finns. Sedan är det väl meningen att Värmlands museum ska ta det ansvaret, men de har ju så mycket och många olika delar av uttryck som ska få plats där. Så de tar inget riktigt grepp på samtidskonsten heller trots att det gör väldigt många fina utställningar.

Efter att ha presenterat idén för VF:s chefredaktör Morgan Schmidt så bestämdes det ganska omgående att genomföra projektet.

– Sedan har jag försökt få finansiering via Region Värmland som inte är helt hemma ännu, men Rackstadmuseet i Arvika hakade på med att göra en redovisningsutställning där man samlar ihop allting, berättar Janove Ekstedt.

Utställningen planeras äga rum i mars 2020.

Tema ruralitet

När projektet i jämtland genomfördes fick konstnärernas förhålla sig till temat natur.

– Det var allt från människans påverkan med klimatförändringar som följd till en studie av myrornas liv.

Projektet i VF får ett annat tema: Ruralitet: centrum - periferi. Ett ruralt område är ofta stort och lantligt, med en liten befolkning utspridd på ett stort område. Alltså motsatsen till ett urbant område som en storstad.

– Det har ju länge pågått en diskussion om landsbygd och stad. Vår förra kulturminister lyfte frågan och fördelade statens konstråds medel ut till landsbygden i större utsträckning. Sedan är det väl också intressant hur det är att arbeta som konstnär utifrån Värmland i dag. Jag tänker att hela projektet egentligen handlar om ruralitet, i och med att allt har en koppling till Värmland, säger Janove Ekstedt.

Konstnärerna

Hur konstnärerna förhåller sig till detta får de själva berätta och på följande uppslag ger Jonas Liveröd sin version i ord och bild. De kommande bidragen, ett per månad, ges av både individer, par och större konstnärsgrupper.

– De kan vara härifrån eller flyttat hit. Nästa bidrag blir av Dominika Kemilä som kommer från Karlstad men bor i Göteborg, därefter följer performancegruppen Otalt från Arvika.

Politik och folkbildning

Värmland har ju två länstidningar, blev båda tillfrågade om att delta i projektet?

– Nej, nu ägs ju båda tidningarna av samma koncern, men Värmlands Folkblad kommer ju ur en folkrörelse och jag tycker det är viktigt att folkrörelsen slipar sin kulturpolitik. Jag tycker på sätt och vis att NWT gör det. De väljer tydligt vad de skriver om, VF är mer omedvetna i sin kulturhållning men har ändå en större öppenhet än vad NWT har i sättet att hantera bildkonsten i Värmland.

Janove Ekstedt säger sig sakna en riktning i gällande kulturen, både i politik och medier.

– Socialdemokratin har haft ett stort patos av folkbildning in i sina medier, men den finns inte längre. Jag kan sakna den delen, att våra politiker inte ställer sig mer på tå och talar utifrån något slags samhällsbygge. Bildkonsten har fler uttryck än där vi byter varor och tjänster. Man kan använda konsten för att skapa diskussioner eller förflytta positioner. Den delen får väldigt litet utrymme vilket jag tycker är tragiskt gentemot beslutsfattande- och demokratiprocesser. För jag har en väldigt stark tilltro till att konsten har de värdena inbyggda i sig på olika sätt.

VF stöttar

VF:s chefredaktör och ansvarig utgivare Morgan Schmidt var inte sen med att nappa på förslaget och var med och formulerade det aktuella temat.

– Förhållandet mellan stad och landsbygd är intressant, inte minst för Värmland där de här sakerna sätts på sin spets. Här pågår urbaniseringsprocesser och jag tänker mig att det kan vara identitetsskapande även för konstnärer om man befinner sig på landsbygden eller i staden och har tillgång till olika arenor beroende på vart man bor.

Vad är tanken att det här ska ge läsarna?

– Att man får se unik nyproducerad konst som förhoppningsvis väcker känslor och tankar.

Varför vill VF vara med i det här projektet?

– För vår del är det ett väldigt kul sätt att kunna visa upp lokal konst och att faktiskt vara med och stötta lokala konstuttryck på ett annorlunda sätt genom att erbjuda dem plats i tidningen.

VF står inte för urvalet av konst men bidrar genom att vara arenan där konsten publiceras kostnadsfritt.

Medverkar i projektet

Januari: Jonas Liveröd, Berlin, Götene

Februari: Dominika Kemilä, Karlstad; Göteborg(?)

Mars: Otalt, Arvika

April: Lina Norell, Oslo, Eda

Maj: Lightin Howlin, Oslo, Arvika (Jessica Törnqvist/ Kim Rambergshaug)

Juni: Therese Olsson, Hagfors

Juli: Ludivine Thomas, Lersjöfors, Örebro, paris

Augusti: Lin de Mol, Arvika

September: Sara Rönnbäck/Daniel Slottnes, Oslo, Västra Ämtervik

Oktober: Tova Fransson, Storfors, Stockholm

November: Simon Lerin /Bettina Hystad, Sunnemo

December: Ej bestämd