Jonas Liveröd: "Mellan här och där"

Nöje/Kultur
PUBLICERAD:
Konstverk av Jonas Liveröd på temat ruralitet.
Foto: Jonas Liveröd
Den omtvistade frågan om periferins vara eller icke vara har pågått i över hundra år, inte minst i kultursammanhang.
Konstnären Jonas Liveröd känner sig obekväm och belyser begreppet ruralitet och urbanitet med hjälp av en hemlagad sekelskiftesscenografi, där han ser på sig själv som kulturdjur.
Om serien:

Under året kommer varje månad olika konstnärer med koppling till Värmland att ges utrymme att med text och konstverk reflektera över temat ruralitet: centrum - periferi i Värmlands Folkblad. Bakom projektet står Konstfrämjandet i Värmland.

En gång i tiden - närmare bestämt år 1893 - när motsatserna mellan stad och land var högst aktuella så lät konservatorn Gustav Koltoff bygga det Biologiska museet på Djurgården i Stockholm. Det så kallade dioramat skildrar djurlivet i sin naturliga miljö i montrar med uppstoppade djur och rekvisita, och ger en fryst tredimensionell bild i naturlig storlek av naturupplevelsen. Även Koltoffs vän och jaktkamrat, konstnären Bruno Liljefors, deltog i arbetet med kulissmåleri. Dioramat kallades även ekologisk teater och uppfördes för att lära stadens innevånare om livet i naturen, på platser långt borta, exotiska och främmande.

Jag har i mitt verk för projektet Ruralitet valt att iscensätta en sorts uppskruvad version av den ekologiska teatern med landet som scenografi och mig själv som exotiskt kulturarbetarobjekt på scenen. Precis som i ett äldre diorama över inuiter eller tuareger finns här ett antal föremål som hjälper att befästa åskådarens blick på hur utställningsobjektet har det därborta i periferin. Sömnmedicin, sprayfärg, gamla VISA-kort, klassisk skulptur, megafon, böcker, motorsåg och diskokula är rekvisita som berättar om utforskande, psykiska besvär, kreativitet, svajig ekonomi, strävsamhet och romantiskt drömmande. Alla delar av en allmän bild av hur kulturdjuret beter sig därute i periferin.

Det amerikanska socialdepartementet definierar ordet rurals omfattning som:

”All befolkning, bebyggelse och territorium som inte ingår i ett urbant område. Det som inte är urbant räknas som ruralt.” Var börjar då mitten? Ett ständigt återkommande påstående från folk var jag än befinner mig är att ”Du bor så långt bort Jonas”. Långt från var kan man undra. Jag noterar att föreställningen om kulturarbetare på landet fortfarande fängslar. Det är ett nyfiket men också ett märkligt sätt att se på oss, som om vi var en annan sort som gör saker på ett annat vis.

Jonas Liveröd
Foto: Pressbild

Är jag då influerad av den plats jag bor på? Har jag blivit en mer lantlig konstnär sen jag bosatte mig i Ågårdskvarn? Ja och Nej. Trots att omgivningarna sällan influerar slutresultatet så kan faktorer som utrymme, materialtillgång och temperatur påverka vad jag gör. Min konst handlar inte heller om de platser jag verkar på för tillfället, men visst handlar det i grunden om att hitta en fristad, mental och praktisk, för att förverkliga saker. Kulturdjuret i det här scenariot är en överdriven karaktär och en comic relief såklart, men jag kan omöjligt se mig själv som vare sig rural eller urban konstnär. I Sverige har alla möjlig tillgång till internet och därigenom omvärlden. Livet gränsar inte vid åkerns slut lika lite som det slutar vid stadens sista rödljus.

Vad säger ni - kan vi inte tänka oss att begrepp som ruralitet och urbanitet är föränderliga, och bör av oss alla kanske numera snarare ses som sinnestillstånd än geografiska platser?

Jonas Liveröd

Fakta

Ålder: 44 år

Bostadsort: Ågårdskvarn, Västergötland. Värmlänning i exil.

Konstnärlig inriktning: Arbetar med ett ständigt utforskande av nya material, metoder och idéer.

Utställningar: Bland annat enskilda utställningar på Haninge konsthall, Galleri Steinsland-Berliner, Teckningsmuseet, Ystads Konstmuseum, Concordia i Holland, Hans & Fritz Contemporary i Barcelona och Örebro Konsthall. I Värmland är Liveröds permanenta paviljong på Alma Lövs Museum ständigt aktuell. Under 2019 är han aktuell med projekt och utställningar såväl i stad som på landsbygd.