Så kan Värmlands kommuner handla hållbart

Debatt
PUBLICERAD:
"94 procent vill att deras kommuner prioriterar återvunnet material i upphandlingar, visar en mätning vi lät Sifo göra i somras."
Foto: Emil Langvad/TT

Svenskarna vill att deras kommuner ska satsa på återvunnet material när de gör offentliga upphandlingar, men ändå är det fortfarande väldigt ovanligt. Här är fem konkreta tips till nyvalda kommunstyren i Värmland som vill att invånarnas skattepengar ska bidra till en hållbar utveckling, skriver Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Valet är bakom oss, och i Värmland har nyvalda politiker inlett arbetet med att leda sina kommuner under fyra år. Jämfört med läget efter förra valet syns en dramatisk skillnad: En ny medvetenhet om att vi måste tackla stora hot mot vår miljö och vårt klimat – och att vi måste agera nu.

Det innebär bland annat att vi måste sluta tära på jordens ändliga resurser. Men när vi på miljöföretaget Ragn-Sells frågade Värmlands kommuner om de vill att deras leverantörer använder återvunnet material svarade bara Karlstad att de ställer någon form av krav.

Så ser det ut i hela landet. Det innebär att de 300 miljarder kronor som kommunerna lägger på offentlig upphandling varje år bidrar till problemet, inte till lösningen. Så kan det inte fortsätta.

Det har väljarna förstått för länge sedan. 94 procent vill att deras kommuner prioriterar återvunnet material i upphandlingar, visar en mätning vi lät Sifo göra i somras. Samtidigt är tre av fyra svenskar beredda att betala lite mer för varor som är producerade av återvunnet material, enligt vår senaste Sifoundersökning. Kommunledningar som vill ställa krav på sina leverantörer har alltså urstarkt stöd hos sina invånare.

Vår granskning har lett till mycket kontakt med kommuner som verkligen vill upphandla mer återvunnet, och vill diskutera hur de kan gå till väga. Det gör oss jätteglada, och visar vilken enorm potential för hållbar utveckling svenska kommuner utgör.

Här är våra fem bästa tips till kommuner i Värmland som vill ställa om till en hållbar upphandling:

1. Ställ frågor till leverantören. Hur stor del återvunna material finns i produkterna i dag? Är de designade för att kunna återvinnas när de har tjänat ut? Genom att göra klart att detta är avgörande i era upphandlingar styr ni leverantörerna åt rätt håll och skapar en schyst spelplan för alla som vill konkurrera.

2. Sätt tydliga mål. Slå fast vilka mål som är viktigast och när ni ska nå dem. Följ upp regelbundet för att se vad ni kan behöva förändra.

3. Anpassa kraven. Olika branscher har kommit olika långt när det gäller att satsa på återvunna material. Anpassa era krav beroende på vem ni vänder er till.

4. Belöna framgång. Lyft fram människor vars agerande bidrar till att ni lyckas. Tillsammans med ett tydligt engagemang från kommunledningen skapar det en intern stolthet kring arbetet.

5. Börja nu. Det viktigaste är att sätta i gång! Inled dialogen med era leverantörer, sedan kan ni successivt skruva upp kraven. Ingen kommun vi har pratat med har mötts av överklaganden när de har ställt krav på återvunnet material.

Möjligheten att förändra är som störst efter ett val. Styrande i Värmlands kommuner har ett unikt tillfälle att börja använda invånarnas skattepengar på ett sätt som kraftigt sänker våra klimatutsläpp. Vänta inte – agera nu!

Pär Larshans

Hållbarhetschef, miljöföretaget Ragn-Sells

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.