Vem har koll på arbetsrätten?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Pontus Lundahl/TT
Innan Sveriges riksdag gick på julledighet presenterade talman Anders Norlén (m) sitt körschema.

Av de två möjliga omröstningar som återstår blir den första den 16 januari och om den misslyckas en fjärde och sista omröstning 23 januari. Nu har samtliga partiledare tid fram till 10 januari att tänka och förhandla samtidigt som avstämningar ska ske efterhand. Säkert är att det kommer fler utspel innan den här långköraren är i mål och vi har antingen ny regering eller ett extraval i april.

Hur stora möjligheterna är att nå kompromisser eller bryta en förlamande blockpolitik hänger helt på den faktiska viljan. Stefan Löfven gick den 21 december i Dagens Nyheter ut och sade att han är villig att förhandla om arbetsrätten. Han fick svar direkt av Annie Lööf. Hon gav budskapet att centern ska vara konstruktiv och spelbar. Frågan är sedan om vad och till vilket pris. En kärnfråga är arbetsrätten.

Sant är som Stefan Löfven säger till DN, att arbetsmarknaden har förändrats och att vi ser en allt snabbare ”omställning”. I det ligger underförstått att också arbetsrätten behöver ses över och anpassas efter det. Men kvar står frågan hur och av vem? Är det verkligen önskvärt att arbetsrätten ska anpassas till att än mer backa upp en utveckling på arbetsmarknaden mot allt färre fasta anställningar, allt fler i olika projektanställningar, allt fler visstider och fler av arbetsgivarna kortade (“hyvlade”) arbetstider?

Vem har bäst kunskap om praktiken på arbetsmarknaden? Är det Annie Lööf och centern eller Stefan Löfven och parterna på arbetsmarknaden? Ska arbetsrätten förändras som centern vill genom borttaget anställningsskydd (LAS-regler) i företag med under 50 anställda? Den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden format villkoren har hittills tjänat Sverige väl. Vill vi verkligen se en ordning där Stefan Löfven och socialdemokraterna säljer ut viktiga delar av arbetsrätten för att få behålla regeringsmakten och med centerns stöd kunna regera vidare som ny regering i mitten av januari?

Att den stora majoriteten löntagare starkt ogillar den lösningen är uppenbart. LO har förklarat att man hellre ser ett nyval än att socialdemokraterna viker ner sig om arbetsrätten. Och samma reaktion finns från fler håll på arbetsmarknaden. Inte ens arbetsgivarna - som till exempel Teknikarbetsgivarna - gillar tanken att Annie Lööf och centern lagstiftningsvägen vill ändra på arbetsrätten. De menar att kunskapen om vad som behöver göras som eventuella modifieringar och anpassningar har “vi parter” på arbetsmarknaden och inte politikerna i riksdagen.

Uppenbart är att grundmotivet för Annie Lööf och centern att hittills lämna förhandlingarna med Löfven och s-mp varit att hon inte nöjde sig med att lämna över arbetsrätten åt arbetsmarknadens parter. Tvärtom vill hon och centern redan nu och innan parterna först förhandlat om vad som krävs och är möjligt att enas om i förtid slå fast hur en förändrad lagstiftning ska utformas. Att det för svensk arbetsmarknad är minst sagt häpnadsväckande att så vilja diktera villkoren för parterna och de som rimligen kan verkligheten bäst tycks inte bekomma centerledaren. Så heller inte det att det från ett 8- procentsparti är ett både okunnigt och helt orealistiskt sätt att agera.

Inte verkar svenska folket heller tycka om den kravlista på förändringar i arbetsrätten och införande av marknadshyror som Annie Lööf ställt som villkor för att ge stöd för Löfven som fortsatt statsminister. Opinionssiffrorna visar att förtroendet för Annie Lööf och centern minskat påtagligt efter alla deras utspel i riksdagen.

För socialdemokraterna och Stefan Löfven som gammal facklig förhandlare kan det rimligen inte finns någon möjlighet att tillmötesgå Annie Lööfs kravlista. Han kan inte ”sälja ut” arbetsrätten och den svenska förhandlingsmodellen för att få Annie Lööf och centern att känna sig som vinnare som då vid omröstningen i januari skulle ge stöd för en s-mp regering. Om den kravlista centern hittills fört fram fortsätter att vara villkoren lär det näppeligen bli någon uppgörelse ens till 23 januari utan vi kan oberoende av talmannens prat om ”avgrund” se fram mot ett kanske snarare välbehövligt extraval i april.

Robert Björkenwall, frilansjournalist, utredare med erfarenhet från bl a riksdag och regeringskansli, flera fackförbund m.m.

Jaan Ungerson, omvärldsanalytiker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.