Apparna är i alla fall tillgängliga

Ledare
PUBLICERAD:
Fler värmlänningar väljer läkarbesök i en app på mobilen. Antalet digitala besök har mångdubblats under 2018.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Hur stort problem kan nätläkarbesöken egentligen vara för den svenska vårdens finansiering? Vården i landstingen kostar i runda slängar 250 miljarder och på alla nivåer ungefär det dubbla – kostnaderna för digitala läkarbesök, trots en ”explosiv” ökning jämfört med ifjol, uppskattas i år uppgå till strax över 250 miljoner.

Men visst ställer nätläkarföretagen vårdens principer om vård efter behov på ände redan nu – och i hur många år till kommer antalet besök öka i samma takt? Var kommer det egentligen att sluta?

SVT Nyheter har kartlagt de digitala vårdbesöken och konstaterar att de väntas öka från drygt 220 000 ifjol till knappt 560 000 i år.

Sett till hela riket är ökningen 152 procent. Drar upp snittet gör län som exempelvis Värmland – med en ökning på 237 procent!? – samt Västmanland, Uppsala och Jönköping som ligger nära 200 procent.

Att inget av de glesa Norrlandslandstingen ens ligger i närheten av topplaceringar för utnyttjande av den nya digitala vården, bekräftar nog också tesen att det inte är fullt så enkelt att det är den som har långt till vården som söker alternativa vägar till vård.

Snarare är det så att apparna är nischade mot yngre vårdsökande med enkla behov som bara inte vill behöva vänta en vecka på ett besök på vårdcentralen.

Till SVT Nyheter menar Läkarförbundet att detta är ett av de stora problemen med den digitala vården i dag, eftersom den vanliga vården bygger på att den vårdsökandes behov av ett läkarbesök först bedöms av en sjuksköterska, en ”grindvakt” med ansvar att se till att den dyrbara och begränsade läkarresursen faktiskt används där den behövs bäst och inte slösas bort på en enkel förkylning eller stukad tå.

Men som reklamen för alla vårdappar med emfas betonar så lovar dessa tvärtom att patienterna får träffa en läkare direkt, alldeles oavsett vilka besvär man söker för.

Om hundratals läkare anlitas av vårdappar för att tipsa vårdsökande hur de ska tillfriskna från influensa och ta hand om sina kräksjuka småbarn, ja då ser vi inte heller en lösning i horisonten på läkarbristen i de svenska landstingen och regionerna.

Det är klart att detta inte håller i längden.

Men riktigt så enkelt som att lägga upp hinder för nätläkarföretagen med lagskärpningar, är det inte. Och det borde det nog inte heller vara.

För det var inte heller så att det fungerade smärtfritt innan apparna fanns. Om ökningen är så markant i just Värmland berättar det ju något om hur värmlänningarna ser på vårdens tillgänglighet.

Så bisarr är fortfarande den svenska primärvården över landet att det är krångligare att göra som det är tänkt att man ska - ringa under en kraftigt begränsad telefontid, ringa tillbaka en annan dag eftersom telefontiderna var slut redan klockan 07.10 men till sist få sin besökstid inbokad till om en vecka – än att dra iväg till akuten med sina problem.

Och detta även med problemen man redan på förhand vet inte är speciellt akut men som man inte känner sig säker på att man kommer att få tid på vårdcentralen att kolla.

Det finns inte ett enda svenskt landsting som inte diskuterar dessa utmaningar i dag. Vårdkvaliteten är på topp – tillgängligheten är det inte.

Problemet bidrar lika självklart till varför landstingens kostnader för vårdbesök via en mobilapp bara fortsätter öka.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.