Hoppa till huvudinnehållet

Ingen ska bli sjuk av sitt jobb

Publicerad:
Studien som Sveriges Arbetsterapeuter har genomfört visar att stress och svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter är vanligt inom yrket.
Studien som Sveriges Arbetsterapeuter har genomfört visar att stress och svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter är vanligt inom yrket. Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I samarbete med Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en omfattande studie kring arbetsterapeuters arbetsmiljö.

Resultatet är oroande eftersom så många som 27 procent av arbetsterapeuterna i Värmland det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana och att mer än var femte arbetsterapeut uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Nu är det dags att ta krafttag för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Precis som hundratusentals andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken går arbetsterapeuter varje dag till jobbet med målet att göra livet bättre för människor. Tack vare arbetsterapeuter får personer som har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter möjlighet till större självständighet och delaktighet i vardagen. Detta ökar livskvaliteten, men avlastar även hälso- och sjukvården, omsorgen och socialtjänsten. Men de som i sitt arbetsliv hjälper andra behöver också själva få rätt förutsättningar att kunna göra det.

Sveriges Arbetsterapeuter har under lång tid fått signaler om arbetsterapeuters ohållbara arbetsmiljö. Från arbetsterapeuter, likt andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken, finns vittnesmål om hög arbetsbelastning och stress med psykisk ohälsa som följd. Tyvärr kan vi nu konstatera att situationen är värre än vi velat tro.

Tillsammans med forskare vid Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört den mest djupgående kartläggningen någonsin av arbetsterapeuters arbetsmiljö.

Hög arbetsbelastning gör att många överväger att byta bana.

Av studiens deltagare var glädjande nog de flesta nöjda med sin arbetssituation och med det kollegiala stödet. Men tyvärr ansåg så många som 65 procent i Värmland att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter på grund av hög arbetsbelastning.

Studien visar också att hela 37 procent av arbetsterapeuterna i Värmland har tecken på stressymptom, och att drygt 13 procent visar tecken på långvarig stress, det vill säga den typ av stress som gör oss sjuka. Dessutom har så många som mer än var femte arbetsterapeut i Värmland angett att de uppfyller kriterierna för lindrigt eller uttalat utmattningssyndrom, i enlighet med Socialstyrelsens kriterier.

Inte nog med det, 27 procent har det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana. De främsta orsaker som anges är hög arbetsbelastning och stress, bristen på arbetsterapeuter, låga löner men också bristande ledarskap och organisatoriska problem.

Det bör vara djupt oroande för arbetsgivare i Värmland när medarbetare, som i grunden är nöjda med sitt yrkesval och sina kollegor, funderar på att lämna sitt jobb inom välfärden. Om så många som drygt var fjärde arbetsterapeut faktiskt byter bana skulle det innebära mycket olyckliga konsekvenser för både arbetsgivare men också de personer som är i behov av arbetsterapeutiska insatser.

En positiv utveckling av välfärden kräver att medarbetarna har ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Detta är inget som välfärdens arbetsgivare kan välja bort. Vi måste vända den negativa trenden.

För att uppnå en hälsofrämjande och utvecklande arbetssituation för arbetsterapeuter i Värmland som hindrar kompetensflykt från välfärden vill vi att:

• Arbetsgivare i Värmland erbjuder en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till reflektion och återhämtning på arbetstid.

• Tid och resurser avsätts för kompetensutveckling samt att planer tas fram för hur karriärvägar ska utvecklas.

• Lönespridningen ökar samt att arbetsgivare tar fram konkreta långsiktiga planer för hur kvinnodominerade akademiska grupper i hälso- och sjukvården ska få kraftigt höjda generella lönenivåer.

• Chefer har ett rimligt antal underställda samt mandat och förutsättningar att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ida Kåhlin, leg arbetsterapeut förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Elin Widmark, leg arbetsterapeut, kretsordförande Värmlandskretsen Sveriges Arbetsterapeuter

Yvonne Berlin, leg arbetsterapeut, Lokal ombudsman Värmlands kommuner, Sveriges Arbetsterapeuter

Artikeltaggar

Debatt