Handeln i en omställningsfas

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Mer fika och service i stadskärnan.

Café- och restaurangstaden Arvika gör skäl för namnet när café- och restaurangbranschen ökar sin omsättning med hela 5,9 procent i Arvika. Karlstad och Kristinehamn ökar sin totala omsättning i stadskärnan med runt 1 procent vardera, Karlstad lite under- Kristinehamn lite över.

Arvika, Karlstad och Kristinehamn är de orter i Värmland som finns med i Cityklimatet, den årliga mätningen av stadskärnor som görs av Fastighetsägarna och WSP. Undersökningen mäter bland annat stadskärnans omsättningsutveckling, antalet anställda och antalet butiker och rapporten tar fasta på dagligvaror, sällanköpsvaror, hotell- och restaurangnäring samt annan service som till exempel kroppsvård och konsumtion av kultur.

Det kan konstateras att handeln är i en omställningsfas. Tydligt i årets rapport är att gränserna mellan e-handel och fysisk handel suddas ut. Det går inte längre att betrakta e-handel och fysisk handel som två separata försäljningskanaler. Tillväxten i e-handeln har under de senaste åren varit 15–16 procent per år, vilket kan jämföras med hela detaljhandeln som endast har vuxit med 2–4 procent per år. Det innebär att vår konsumtion i allt högre grad har blivit digital. Det innebär också att våra stadskärnor förändras i takt med att konsumenterna vill använda dem på andra sätt än tidigare. Handel är fortsatt en stor besöksanledning, men fika och service blir allt viktigare.

I de flesta stadskärnor har café- och restaurangbranschen en stor tillväxt. Det finns ett förändrat konsumtionsbeteende där människor investerar mer i sig själva och där stadskärnan får en allt större roll som mötesplats. Att ha ett bra utbud och en stark café- och restaurangbransch är viktigt inte minst för mindre orter eftersom det bidrar till den urbana känslan på ett positivt sätt, utan att föra med sig storstädernas problem.

En stark stadskärna är viktigt ur flera aspekter, det är i många fall kommunens ansikte utåt och avgör huruvida staden är attraktiv att bo och verka i – för invånare, besökare, företag och potentiell arbetskraft. Att aktivt jobba med stadsutveckling och stadskärnans attraktivitet är viktigt för alla städer och det finns några tips som kan sammanfatta vad arbetet bör handla om.

– Samverkan. Långsiktig samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare.

– Tillhandahåll god service. Det behövs dragare i stadskärnan. Låt dagligvaruhandel och serviceverksamheter vara katalysatorer som främjar övriga verksamheter.

– Erbjud upplevelser. Fokusera på att erbjuda upplevelser som caféer och restauranger, som levandegör stadskärnan och främjar handeln.

– Dra nytta av digitaliseringen. Se digitaliseringen som en möjlighet. Få handeln att dra nytta av e-handeln som kanal och utveckla den fysiska butiken till en personlig mötesplats.

– Skapa mötesplatser. Gestalta den fysiska miljön på ett sätt som inger trygghet, inbjuder till möten och ger utrymme för evenemang.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.