Få tillgång till plus - endast 1 krona första månaden

Tillbaka till 50-talets hemmafruar

Debatt
PUBLICERAD:

Betalt för att föda fler barn? Så kan ett av ungerska regeringens förslag beskrivas.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har varit partiledare för Fidesz sedan 2003.
Foto: Tamas Kovacs

Genom att göra moderskapet till ett heltidsjobb för ungerska kvinnor i fertil ålder, hoppas man att öka befolkningen i landet. Mannen ska självklart få sin inkomst betryggad av arbete, medan kvinnor ska slussas tillbaka till spisen och 50-talets hemmafruideal. Förslaget är bara ett av flera skrämmande exempel på ett land som går i en auktoritär riktning.

Ungerska regeringspartiet Fidesz ingår i samma partigrupp som svenska Moderaterna, har successivt monterat ned rättigheter som vi i Sverige tar för givet. Rätten att få sin sak prövad i domstol, fri och oberoende medier och statligt stöd till kvinnojourerna, är exempel på vad som är begränsat eller obefintligt i Ungern. Nu vill alltså ungerska regeringen betala kvinnor att vara fast i traditionella könsroller.

Fram tills nyligen har svenska Moderaterna tigit och strukit Ungern medhårs, medan demokratin och rättsstaten successivt monterats ned. Först efter att vi socialdemokrater i flera år agerat blåslampa, har de börjat kritisera sitt ungerska systerparti.

Vi välkomnar att Moderaterna ansluter sig till vår linje, där vi vill inleda ett artikel-7-förfarande mot Ungern. I korthet innebär förslaget att landet kan fråntas rösträtten i ministerrådet.

Däremot är det anmärkningsvärt att Fidesz fortfarande tillåts vara medlem i samma politiska partigrupp som Moderaterna i Europaparlamentet. Att Hökmark har uttalat att Fidesz bör uteslutas förefaller enbart vara tomma ord. När det kommer till kritan förblir Hökmark och Moderaterna tigande och rullar tummarna när ungerska regeringspartiet monterar ned rättsstaten, jämställdheten och demokratin.

Demokrati, medborgerliga rättigheter och jämlikhet mellan könen är värden som är inskrivna i EU:s grundfördrag. Den som är med i en klubb förväntas följa klubbens regler - samma princip bör också gälla inom EU. Det ställer också krav på andra medlemmar att använda de till buds stående medlen för att försäkra sig om att alla rättar sig in i ledet.

Om Moderaterna menar allvar med att försvara EU:s gemensamma värderingar, borde de göra slag i saken och utesluta sin ungerska kollega ur sin partigrupp. Vad i hela friden väntar Moderaterna annars på?

Anna Hedh

europaparlametariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.