Förbered inför ny arbetsmarknad

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
När mycket av den politiska debatten handlar om regeringsbildning och om vår oroliga omvärld, jobbar vi riksdagsledamöter på med arbetet för ett starkare Sverige.

Mitt arbete är framför allt kopplat till utbildnings- och forskningspolitik, ett område som blir allt mer viktigt framöver. För vi lever i en spännande tid där utvecklingen går oerhört snabbt. Med ny teknik och artificiell intelligens väntas de närmaste 100 åren av utveckling motsvara de senaste 20 000 åren. Det kommer såklart också innebära en förändrad arbetsmarknad och att vi dessutom kommer leva allt längre.

I en sådan hög förändringstakt kräver det att politiken hänger med och gör allt som krävs för att möta framtidens utmaningar. En sådan utmaning är utbildning och möjligheten att utbilda sig genom hela livet. När nya arbetstillfällen tillkommer och andra försvinner måste samhället vara rustat så att människor kan byta och ta nya jobb. En robust och tillgänglig utbildningssektor kommer vara en viktig framtidsfråga både för Värmland och för hela landet. Det finns framför allt tre grundläggande delar som behöver utvecklas.

– Fler måste klara gymnasieexamen: Kopplingen mellan utbildning och arbete är stark på dagens arbetsmarknad då arbetslösheten är som störst bland kompetenssvaga grupper. En stor del av problematiken bygger på att många ungdomar saknar en fullständig gymnasieexamen. Skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen och större ansträngningar behöver göras för att alla unga ska kunna slutföra en gymnasieutbildning. Samtidigt behövs det bättre möjligheter till vuxenutbildning och komplettering för att fler ska kunna läsa upp sina betyg.

– Tillgängliggör högre utbildning: Värmland är ett stor län med mycket landsbygd och många som vill studera på universitet eller högskola har svårt att klara pendling mellan hem och studier. För att underlätta fortsatta studier behöver fler kommuner starta Lärcentra för distansutbildningar inom både högskola och yrkeshögskola. Möjligheten till utbildning ska kunna ges under hela livet. Därför bör antalet högskoleplatser och andra studieplatser också i större utsträckning dimensioneras utifrån arbetsmarknadsregionen behov och utbildningsnivå.

– Fler nyanlända i arbete: Nyanlända måste snabbt kunna få sin kompetens bedömd och få besked om eventuella kompletteringsbehov för att snabba på integrationen. Det gäller framför allt de som kommit och kommer till Sverige från andra länder med gedigna kompetenser i form av yrkeskunskaper eller som akademisk kunskap. Den S-ledda regeringen har förkortat etableringstiden från åtta till fem år vilket är ett stort steg i rätt riktning, men det duger inte och mer måste göras.

Det här är några av alla omställningar som behöver göras för att på ett bättre sätt möta framtiden och säkra en fortsatt stark välfärd. Under lång tid har kompetensklyftan på svensk arbetsmarknad varit stor. Med en allt snabbare utveckling är det viktigt att vi genom satsningar på utbildning gör allt för att minska arbetslösheten och tillsammans bygga ett starkare samhälle.

Gunilla Svantorp (S)

Riksdagsledamot, Årjäng

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.