"Det är ett ansvar vi tar"

Debatt
PUBLICERAD:
"Peter Franke skriver att 2019 kan bli ett förlorat år och menar att vi inte tar ansvar. Det är precis tvärt om", skriver företrädare för Värmlandssamverkan.
Foto: Håkan Strandman

I sin ledartext är Värmlands Folkblads ledarskribent Peter Franke kritisk mot att vi inte har slimmat det han kallar överbyggnaden för det nya Region Värmland som bildas vid årsskiftet när Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss går samman. Utan att precisera sig målar han upp bilden av att vi missar chansen till enorma besparingar och slår fast att 2019 kan bli ett förlorat år.

Men så är det inte.

Eftersom Peter Franke tycks ha missat varför vi genomför en regionbildning börjar vi med det. Riksdagen har beslutat att från och med 2019 ska samtliga landsting i hela landet ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region för att få en enhetlig organisationsform på regional nivå i hela landet. Anledningen är att dessa två är varandras förutsättningar. Utan en fungerande hälso- och sjukvård försämras invånarnas möjligheter att arbeta och bidra till regionens utveckling. Utan ett aktivt arbete med regional utveckling minskar över tid de skatteintäkter som finansierar hälso- och sjukvården. Ett viktigt argument är att vi får ett direktvalt fullmäktige som kan ta ett helhetsansvar för regionens utveckling. Syftet är att skapa en organisation som ska leda Värmland in i framtiden och harmoniseras med resten av landet.

I Värmland handlar regionbildningen om att fyra organisationer går samman. Fyra organisationer med olika uppdrag och olika storlek:

•Landstinget i Värmland har cirka 7 500 medarbetare och arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård.

•Region Värmland har omkring 300 medarbetare som arbetar på våra fem folkhögskolor och med regional utveckling på olika sätt, till exempel infrastruktur, jämställdhet, kultur, företags- och innovationsstöd – för att nämna några.

•Värmlandstrafik med cirka 100 medarbetare.

•Karlstadsbuss med cirka 30 medarbetare.

Att slå ihop så olika organisationer gör sig inte självt.

Peter Franke ställer i sin text anställda mot varandra och tror att den ene automatiskt är utbytbar mot den andre. Men en lärare kan inte ersätta en vårdadministratör och en arkivarie ersätter inte handläggare, det säger sig självt. De människor som Peter Franke kallar för ”överbyggnaden” är få i de fyra organisationer som går samman. Förutom att de har arbetsuppgifter som ska utföras är deras kunskaper om sina respektive verksamheter viktiga under själva samgåendet

Peter Franke skriver att 2019 kan bli ett förlorat år och menar att vi inte tar ansvar. Det är precis tvärt om. En regionbildning innebär ett stort förändringsarbete samtidigt som verksamheten ska bedrivas. Det är att ta ansvar att ge medarbetarna de förutsättningar som de behöver för att klara de uppgifter de är satta att utföra. Och det är ett ansvar som vi tar.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.