Lördag, 27 maj - vecka 21
Debatt

Rädda första maj – arbetarens dag

På söndag är det första maj, tillägnad alla arbetare med ursprung i arbetarrörelsens kamp för bättre villkor på arbetsplatsen och ett drägligare liv för arbetaren.
Artikeln fortsätter efter annonsen

På Socialdemokraternas hemsida står det: “Skälet till att göra första maj till en helgdag var att arbetarrörelsen och dess medlemmar skulle få en arbetsfri dag på året då man kunde uttrycka sin mening, demonstrera och träffas, umgås och prata politik. Första maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket.”

Denna ursprungliga betydelse,

<>Alliansen vann valet 2006 på att bryta det dåvarande utanförskapet. Förtidspensionering, bidragsberoende och världens högsta marginalskatter skapade en ohållbar situation. Idag är utmaningen ett nytt utanförskap där framför allt nyanlända och unga med låg eller ingen utbildning stängs ute från arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden måste öppnas

<>En undersökning gjord av Stiftelsen för strategisk forskning visar att digital teknik inom 20 år kommer kunna ersätta 50 procent av jobben. Det innebär att 2,5 miljoner jobb kommer påverkas i Sverige. Den framtida arbetsmarknaden måste därför rymma både högutbildade som bidrar med ny kompetens och innovationsförmåga men också de med låg eller ingen utbildning. Detta innebär att lönetrösklarna, regleringarna och marginalskatterna måste sänkas.

Politiker kan inte

<>År 2020 räknar de med att 16,44 procent av den vuxna befolkningen i Sverige kommer leva på någon form av bidrag i motsats till målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Barn inkluderat blir detta 1,4 miljoner människor enligt SCB:s befolkningsprognoser.

Statsminister Stefan Löfven har samtidigt blåst till strid för den svenska modellen och manar till ”gör din plikt, kräv din rätt!”. Vi anser att den svenska modellen innebär att jobba och göra rätt för sig. Problemet är att regeringens politik går åt motsatt håll och försvårar för människor att få det första jobbet.

Regeringen menar att

<>Det är genom jobbet vi blir självständiga, det är genom jobbet vi kan bidra till samhället. Med regeringens politik kommer vi uppenbarligen allt längre från detta. Nu måste vi alla kämpa för att rädda arbetarens dag, hjälp oss att rädda första maj!

Alexander Torin

<>Paula Holst

<>Erik Almqvist

<>Sebastian Hardin

Rätta oss
1 / 1
Första maj är inte längre en dag för att värna arbetarna, utan har snarare blivit en dag för vänsterpartier att komma med politiska utspel och självförhärliganden om en politik som inte längre vidhåller alla människors rätt till arbete, anser de moderata debattörerna.
Aktuell artikel (1 av 1)
Rädda första maj – arbetarens dag

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!