Måndag, 26 juni - vecka 26
Sunne

Politiker anklagas för jäv

Karl-Johan Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande i Sunne, anklagas för jäv. I november antog kommunfullmäktige en översiktplan för Sunne kommun. Nu överklagas beslutet.
Artikeln fortsätter efter annonsen

I den nya översiktplanen för Sunne kommun anges Bäckebrons sågverk som ett av de områden som inte bör blandas med bostäder. Samtidigt pågår arbetet med en detaljplan över området med en utökning av industrimark kring sågverket.

Som VF tidigare skrivit innebär det, om detaljplanen antas, att bolaget kan lösa in bostadsfastigheter som ligger inom det område som fastställs för industriverksamhet. Flera fastighetsägare, bland annat Carl-Olov och Monika Fredriksson, motsätter sig planerna och har vänt sig till organisationen Centrum för rättvisa, som driver deras talan.

Carl-Olov Fredrikssons föräldrahem ligger nära Bäckebrons sågverk, och är en av de fastigheter som kan bli aktuell för inlösen om sågverket ska expandera. Han har bott i huset i hela sitt liv, och är kritisk till ett kommunalt beslut som kan leda till att han inte kan bo kvar.

En detaljplan, som blir juridiskt bindande efter att den har antagits, finns inte för området. Däremot har arbetet att göra en påbörjats. Även i översiktsplanen, som antogs förra månaden, nämns alltså marken kring Bäckebron sågverk som ett område som inte bör blandas med bostäder. Och det är kommunfullmäktiges beslut att anta planen som överklagas, med hänvisning till att Karl-Johan Adolfsson är jävig.

Skälet Centrum för rättvisa anger. är att Karl-Johan Adolfsson under perioden juli 2008 till november 2010 suttit som ordförande och ledamot i styrelsen samt varit vd för företaget Bäckebron sågverk. Samtidigt var han kommunfullmäktiges ordförande under den period som översiktplanen togs fram till beslutet om att anta översiktplanen fattades.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 6)
Politiker anklagas för jäv

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!