Söndag, 23 juli - vecka 29
Karlstad

1800-talshus riskerar rivas

Huset på Herrhagen byggdes under senare delen av 1800-talet och bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde.Det vill nu Wermlands Invest riva till förmån för ett nytt flerfamiljshus med 20 lägenheter.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det är på Olovsgatan 5 i de nordligaste delarna av Herrhagen som man hittar den pistagegröna fastigheten. I kommunens kulturmiljöprogram är den utpekad med röd markering som särskilt värdefull, och den har också en q-märkning.

– Det är ett av de äldre bostadshusen på Herrhagen, byggt någon gång på 1800-talets senare hälft. Men skicket är väl sådär i dagens läge, säger stadsarkitekten Jonas Zettergren.

Wermlands Invest köpte fastigheten i slutet av 1990-talet, och har sedan dess i flera omgångar diskuterat med kommunen om möjligheten att riva och bygga nytt. En ändring av planen behövs dock – och så sent som 2011 avskrev stadsbyggnadsnämnden ett detaljplaneuppdrag med hänvisning just till de kulturhistoriska värdena.

Men nu är det alltså på gång igen. På onsdag får politikerna i stadsbyggnadsnämnden på nytt ta ställning till ett förslag om ändring av detaljplanen. Vilket skulle öppna för rivning och nybygge av ett flerfamiljshus med 20 hyreslägenheter.

Jonas Zettergren:

– Det handlar i slutändan om att väga de kulturhistoriska värdena mot allmännyttan som 20 nya centralt belägna bostäder innebär. Det finns ju också fler fastigheter från den här tidsperioden på Herrhagen. Och det finns andra fördelar: den lösning Wermlands Invest presenterat skulle skapa en innergård som gynnar omkringliggande fastigheter. Dessutom är det inte riktigt bra ur brandsäkerhetssynpunkt i dag.

Josefine Knarrström Bergh, vd för Wermlands Invest, hoppas att planerna får gehör:

– Ja, att ersätta två lägenheter med 20 anser vi vore ett lyft, det finns ju ett stort behov av nya bostäder i Karlstad. Men vi får väl se. Det här har ju varit ett långdraget ärende, och vi får nog räkna med protester.

Rätta oss
1 / 1
Fastigheten Thor 14 (samt Thor 4 längre söderut) på Olovsgatan skulle behöva rivas för att ge utrymme till Wermlands Invests planer. Problemet: den är utpekad som kulturhistoriskt särskilt värdefull.
Aktuell artikel (1 av 7)
1800-talshus riskerar rivas

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!