Tisdag, 25 juli - vecka 30
Debatt

Allvarlig anklagelse mot Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte finns några hälsorisker med radiovågor från trådlösa datornätverk. Den bedömningen ifrågasätter Eva och Johan Bonander i en debattartikel den 15 augusti. De kopplar bland annat samman radiovågorna från den trådlösa tekniken med den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Inom vetenskapen är det viktigt att göra bedömningar utifrån den samlade forskningen i stället för att förlita sig på enstaka studier. Samlade bedömningar ger inte anledning att misstänka varken psykiska eller fysiska hälsorisker med radiovågor från trådlösa datornätverk. Den bedömningen gör, förutom Strålsäkerhetsmyndigheten, i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen samt Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns alltså ingen vetenskaplig grund för ett samband mellan psykisk ohälsa och radiovågsexponering från trådlösa datornätverk. Däremot menar vissa forskare att psykisk ohälsa, som exempelvis sömnsvårigheter och stress, kan drabba den som intensivt använder dator och mobiltelefon, det vill säga att den psykiska ohälsan orsakas av att personen är tillgänglig och nåbar stor del av dygnet eller i värsta fall dygnet runt.

Skribenterna anför ett antal exempel som motsäger vår bedömning. De uppmärksammar bland annat Bioinitiativerapporten, som påstår att det finns starka indikationer för hälsorisker vid exponering för radiovågor. När rapporten kom i våras uppdrog vi åt vårt vetenskapliga råd att granska rapporten för att få en bedömning av dess kvalitet.

Rådets bedömning är att rapporten inte ger en objektiv och balanserad beskrivning av det aktuella forskningsläget. De skriver bland annat att studier som indikerar hälsorisker med radiovågor har fått en större tyngd än forskningsstudier som inte hittat sådana indikationer.

Skribenterna uppmärksammar även att Europarådet och den franska nationalförsamlingen anser att skolor ska prioritera trådbundna internetanslutningar. Dessa rekommendationer grundar sig dock inte på vetenskapliga bedömningar från expertmyndigheter, utan är baserade på politiska beslut.

I inlägget anklagar skribenterna medlemmarna i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för att vara jäviga. Det är en allvarlig anklagelse. När vi utser medlemmar till vårt vetenskapliga råd kräver vi att de lämnar in en så kallad jävsdeklaration där de bland annat får uppge andra åtagande och uppdrag samt hur eventuell egen forskning finansieras. Vår bedömning är att ingen av medlemmarna i vårt vetenskapliga råd har kopplingar som påverkar deras objektivitet och därmed deras arbete i det vetenskapliga rådet.

Torsten Augustsson

utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
Allvarlig anklagelse mot Strålsäkerhetsmyndigheten

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!